image

Onze Technologie

SAAT

Silicic Acid Agro Technology (SAAT) welke door AB Products wordt toegepast, staat voor een duurzame, innovatieve, veilige en effectieve landbouwtechnologie door het gebruik van siliciumzuur. Het gebruik van gestabiliseerd siliciumzuur als bladmeststof is een doorbraak. Het gebruik van gestabiliseerd en bioactieve siliciumzuur zowel bij mensen als bij planten is oorspronkelijk ontwikkeld door Dr. Henk-Maarten Laane. Dit gepatenteerde product heeft duidelijke positieve effecten op de plant, maar ook op mens en dier.

Op basis van dit gestabiliseerd en bioactieve siliciumzuur is de ‘Silicic Acid Agro Technology’ (= SAAT) ontwikkeld. Door gebruikmaking van diverse gespecialiseerde en geconcentreerde formules wordt de groei en de gezondheid van planten gemaximaliseerd. Specifiek voor de tuinbouwsector komt AB Products met een drietal gespecialiseerde silicium meststoffen: AB Green, AB Orga Crop en AB Vitarex. Deze producten worden toegediend als bladspray of als grondbemesting of meegedruppeld in fertigatiesystemen.

image
SILICIUM

Tot nu toe was er weinig kennis en belangstelling voor het gebruik van silicium (producten) in land- en tuinbouw. Dit komt omdat er veel silicium in de grond zit: ‘er is voldoende silicium’. Echter deze siliciummoleculen zijn niet opneembaar door de plant. Alleen siliciumzuur (kiezelzuur) is opneembaar. Maar in (bijna) alle grondsoorten bestaat er een tekort aan kiezelzuur. Er is sprake van een siliciumzuur deficiëntie! Dit treedt vooral op in gebieden met minder optimale groeiomstandigheden, zoals droogte, te zure of te zoute grond. Ook bij een hoge infectiedruk is siliciumzuur effectief. Daarnaast is siliciumzuur ook nog eens moeilijk opneembaar door de plant. Dit komt omdat de wortels zelf moeite hebben om siliciumzuur op te nemen. (Mono-)siliciumzuur is het enige silicium ‘sleutelmolecuul’. Het is biologisch opneembaar en biologisch actief in plant, mens en dier.

image

De ‘siliciumparadox’ in de landbouw is het contrast tussen de grote hoeveelheden (niet opneembare silicium (zoals silicaten of siliciumdioxide) en de zeer lage concentraties (mono-) siliciumzuur. Het gaat dus niet om de hoeveelheid “silicium” in de bodem, maar om de hoeveelheid biologisch beschikbare (mono-) kiezelzuur! Omdat er vroeger geen gestabiliseerd siliciumzuur bestond, werden er pogingen gedaan om lage niveaus van biologische siliciumgehalte te verbeteren. Dit gebeurde met de toediening van silicaat meststoffen (siliciumzouten). Deze toepassingen waren nuttig, maar het resultaat was beperkt omdat de omzetting in siliciumzuur te laag/beperkt is.

image

Gestabiliseerd en bioactief siliciumzuur van AB Products is dus een oplossing voor het siliciumzuur tekort. Het geeft een duidelijke groeiverbetering. Dit is onder andere te zien aan het ontstaan van een groter wortelgestel. Door het grotere oppervlak van de wortels worden er meer voedingstoffen opgenomen hetgeen leidt tot een betere en snellere groei. Omdat de plant sterker en weerbaarder wordt (biofortificatie) is de plant beter bestand tegen allerlei stressfactoren zoals ongunstige weersinvloeden en tegen ziekten en plagen. Het resultaat: meer oogst met betere kwaliteit van het product, waardoor de bewaartijd na de oogst toeneemt.

image

Siliciumzuur is ook nuttig voor het bodemleven: het stimuleert de nuttige micro-organismen in de grond en heeft een synergistisch effect op de opname van allerlei voedingsstoffen door de plant. Siliciumzuur fungeert als een biostimulant voor (de groei van) de plant en helpt de plant om infecties en stressfactoren zoals hitte, droogte en zoutgehalte te overwinnen.

ab-products-or-techonlogie

AB Green, AB Orga Crop en AB Vitarex zijn bestemd voor de teelt van een grote verscheidenheid aan tuinbouw gewassen, waaronder bloemen, sierplanten en groenten zoals tomaten, paprika’s, komkommers, kruiden, etc.PRODUCTKENMERKEN:


• hogere gewasopbrengsten;
• beter gebruik van licht;
• beter bestand tegen stressfactoren, ziekten, infecties en insecten;
• hoger brix getal;
• betere bloemkwaliteit;
• langere bewaartijd.